บริจาคสิ่งของแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานประเพณีทิ้งกระจาด

มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2554 ขึ้น ซึ่งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้ร่วมบริจาค ข้าวสาร จำนวน 13 ถุง และ น้ำดื่ม 20 ลัง เพื่อให้ทางมูลนิธินำมาแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประมาณ 1,500 ครอบครัว ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม 2554

  • Date 17 กรกฎาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม