โครงการถวายหลอดไฟ 9 วัด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 พนักงานและผู้บริหารบริษัท ทรัพทิพย์ จำกัด ได้ถวายหลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน น้ำดื่มพร้อมทั้งปัจจัย ถวายวัดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน จำนวน 9 วัด เนื่องในวัน เข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดทุกปี

  • Date 14 กรกฎาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม