โครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม สังคม และประเพณีท้องถิ่น

1. โครงการลานธรรม 19/05/2552

2. ถวายเทียนพรรษาแก่วัดรอบ ๆ โรงงาน

3. ทอดกฐิน ณ วัดบ้านโค้งรถไฟ 18/10/2552

 

  • Date 18 ตุลาคม 2552
  • Tags โครงการด้านสังคม