โครงการด้านพัฒนาศักยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

มอบเงินสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ งานจักสานตะกร้าเชือกป่าน
หมู่บ้านโค้งรถไฟ  หมู่ที่.นิคมลำนารายณ์  .ชัยบาดาล  .ลพบุรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2552

 

 

  • Date 2 ตุลาคม 2552
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ