ถวายเก้าอี้และพัดลม 9 วัด

9 สิงหาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถวายเก้าอี้และพัดลม 9 วัดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการประกอบพิธีการทางศาสนา การศึกษาพระธรรมวินัย

  • Date 9 สิงหาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม