ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

11-12 มกราคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมอบของขวัญให้เด็กๆ ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลเกาะรัง ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลท่ามะนาว ตำบลลำนารายณ์ ตำบลหนองยายโต๊ะ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ

โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ก็ขอให้เด็กๆ ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับ

  • Date 11 มกราคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม