โครงการดอกไม้จันทน์จากดวงใจชาวทรัพย์ทิพย์ถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โครงการดอกไม้จันทน์จากดวงใจชาวทรัพย์ทิพย์ เพื่อถวายในพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มหัตถผกาพรรณ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการสอนทำดอกไม้จันทน์โดยดอกไม้จันทน์ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปรวบรวมไว้ที่อำเภอชัยบาดาล เพื่อถวายในพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

  • Date 6 มิถุนายน 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม