ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2560

8 มิถุนายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจากท่านนายกประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายกบุญเสริม สูงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ท่านกำนันสุรินทร์ แก้วดารา กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ ผู้ใหญ่บัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ และคุณบุญส่ง เกตุปั้น หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม พร้อมตัวแทนผู้ใช้น้ำหมู่ 1 ตำบลบัวชุม และตัวแทนเกษตรกรหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

  • Date 8 มิถุนายน 2560
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม