โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2560

23 มิถุนายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดเพื่อกโครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม ตำบลบัวชุม จังหวัดลพบุรี

โดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานจาก อบต.บัวชุม อบต.นิคมลำนารายณ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดโบสถ์ วัดสิงหาราม รพ.สต.บัวชุม และ อบต.บัวชุม กว่า 400 ต้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำ และยังความอุดมสมบูรณ์บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก #SAPTHIP #สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 23 มิถุนายน 2560
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม