โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข

24 พฤษภาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข เพื่อตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของเกษตรกร มอบชารางจืดลดสารพิษในเลือดและมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 80) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เป็นประธานในพิธี และท่านกำนันสุรินทร์ แก้วดารา กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ พบปะพูดคุยกับชาวตำบลนิคมลำนารายณ์ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ร่วมบรรยายให้ความรู้กับชุมชน
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดีๆ เพื่อสุขภาพ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

  • Date 24 พฤษภาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม