ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการอำเภอยิ้ม

18 พฤษภาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่และโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ และเป็นการออกพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

โอกาสนี้ได้ร่วมสนับสนุนโครงการลด คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ (3R) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เปิดให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล ผู้ร่วมโครงการที่นำขยะมาขายจะได้รับไข่ไก่กลับบ้านด้วย

  • Date 18 พฤษภาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม