การจับสลากมอบรางวัลผู้ขายหัวมันสด

1 มิถุนายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดจับสลากมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ขายหัวมันสดและผู้รับจ้างขนส่งหัวมันสด เนื่องในโอกาสปิดฤดูกาลรับมันสด

  • Date 1 มิถุนายน 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม