กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2557

สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมตักไข่ให้กับวัดนิคมลำนารายณ์ วัดโบสถ์ วัดสิงหาราม ในงานลอยกระทงประจำปีของชุมชน

  • Date 6 พฤศจิกายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม