งานประชุมเกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง และการปลูกพืชปลอดสารพิษ

18 พฤษภาคม 61 เวลา 09.00น. บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เข้าร่วมงานประชุมเกษตรแปลงใหญ่ มันสําปะหลัง และการปลูกพืชปลอดสารพิษที่หมู่ 2 ต.นิคมลำนารายณ์ โดยมี เกษตรตำบล คุณสำเริง อุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

 

  • Date 18 พฤษภาคม 2561
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ