ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากกรมวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร

22 พฤษภาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากกรมวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร หมู่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์

#Sapthip
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 22 พฤษภาคม 2561
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ