งานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทรัพยทิพย์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

7 มิถุนายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจากท่านนายกประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นายกบุญเสริม สูงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม , ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์ , ท่านกำนันสุรินทร์ แก้วดารา กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ , ผู้ใหญ่บัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ , ผู้ใหญ่ปรีชา มงคลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบัวชุม , นายธนาพันธุ์ ดวงเงิน สารวัตรกำนันตำบลบัวชุม , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ , คุณบุญส่ง เกตุปั้น หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม และคุณนรวัฒน์ ทิพย์รักษ์ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม พร้อมตัวแทนผู้ใช้น้ำหมู่ 1 ตำบลบัวชุม และตัวแทนเกษตรกรหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

 

  • Date 7 มิถุนายน 2561
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects