ร่วมการประชาคม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

12 ธันวาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เข้าร่วมการประชาคม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการด้านต่างๆ ของชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง

โดยการประชาคมทั้ง 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2560 นี้

 

  • Date 12 ธันวาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม