โครงการคลินิกเคลื่อนที่

บริษัททรัพย์ทิพย์ได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยสนับสนุนแผ่นเจาะเลือดและอาหารเครื่องดื่มสำหรับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • Date 6 มิถุนายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม