กิจกรรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2557

กิจกรรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2557 โดยการซ้อมร่วมกับโรงพยาบาลชัยบาดาล เทศบาลอบต.และชุมชนใกล้เคียงรอบๆโรงงาน เมื่อวันที่ 2/4/57

  • Date 24 เมษายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม