กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2557

กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2557

1.กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโรงงานทรัพย์ทิพย์ฯ เมื่อวันที่ 8/4/57

2.กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านโค้งรถไฟ 13/4/57

  • Date 8 เมษายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม