งานกีฬาสีภายใน

เป็นการแข่งขันกีฬาภายในร่วมกับกิจกรรม 5ส

  • Date 6 มีนาคม 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม