โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก 6 ก.ค. 2559

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สถานีอุตุนิยมอุทกบัวชุม ผู้นำชุมชน เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง ร่วมกับตัวแทนบริษัทฯ จัดโครงการปลูกป่าฯ และมอบพันธุ์ไม้ให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อปลูกต้นไม้กว่า 1,200 ต้น โดยได้ร่วมกันปลูก ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบัวชุม วัดโบถส์ วัดสิงหาราม และมอบพันธุ์ไม้ให้กับ รพ.สต.บัวชุม อบต.บัวชุม สถานีอุตุนิยทอุทกบัวชุม ซึ่งเป็นหน่วยงานใกล้เคียงบริเวณแม่น้ำป่าสัก 

โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม ครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เกษตรอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน ช่วยกันปลูกป่าท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น และรอยยิ้มสดใสนับร้อย ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  • Date 6 กรกฎาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม