โครงการ Green Zone Green House

30 มิถุนายน 2559
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ
ร่วมกันปลูกกล้วยและมอบพันธุ์กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทองให้ชุมชน ^^

กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ท่านกำนันตำบลนิคมลำนารายณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ ส.อบต.นิคมลำนารายณ์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ชาวบ้านโค้งรถไฟ เป็นอย่างสูง

  • Date 30 มิถุนายน 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม