สนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ปลูกต้นไม้กว่า 4,000 ต้น จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ครับ

  • Date 12 สิงหาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม