สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559

  • Date 19 สิงหาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม