รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)

21 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวชุม โดย นางสาววิจิตตรา คำเสมอ นักสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯเป็นวิทยากรในวันนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุมค่ะ

  • Date 21 กรกฎาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม