โครงการด้านการศึกษา

  

1. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และโรงเรียนบ้านบัวชุม
โรงเรียนละ 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
2. เลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ในงานวันแม่ประจำปี 2552

 

 

  • Date 12 สิงหาคม 2552
  • Tags โครงการด้านสังคม