กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ

15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ เพื่อแสดงผลงานชุมนุมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียน ปลูกสำนึกรักความพอเพียง ประหยัดอดออม สร้างงานสร้างอาชีพ จัดโดยโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  • Date 4 กุมภาพันธ์ 2558
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ