โครงการรณรงค์ทำความสะอาดถนนหน้าโรงงานและถนนในโรงงาน

บริษัททรัพย์ร่วมกับหมวดการทางชัยบาดาล อบต.นิคมลำนารายณ์และบริษัทข้างเคียงทำความสะอาดกวาดล้างถนนหน้าโรงงาน นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังรณรงค์ร่วมแรงร่วมใจให้พนักงานร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นภายในโรงงาน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

  • Date 26 กุมภาพันธ์ 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม