กิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2557

เป็นการสนับสนุนและร่วมเล่นกีฬาต้านยาเสพติดกับชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประจำปี 2557

  • Date 6 ตุลาคม 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม