โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน ประจำปี 2557

มีตัวแทนบริษัทลงพื้นที่เพื่อทำการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ

  • Date 6 กันยายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม