โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิหาคม 2557 ซึ่งร่วมกับชุมชนชาวตำบลบัวชุม

  • Date 12 สิงหาคม 2557
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม