โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบัวชุม ประจำปี 2559

20 กุมภาพันธ์ 2559 ทรัพย์ทิพย์มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบัวชุม ประจำปี 2559 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ระหว่างวันที่ 20-22,27,28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านบัวชุม

  • Date 20 กุมภาพันธ์ 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม