สนับสนุนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ

21 เมษายน 2559 ทรัพย์ทิพย์สนับสนุนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ในการติดตั้ง ทั้งนี้ ท่านนายกประทิน ใจซื่อ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตนเอง

  • Date 21 เมษายน 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม