ส่งมอบน้ำประปาของบริษัทฯ ให้กับประชาชนในตำบลนิคมลำนารายณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

28 เมษายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับ อบต.นิคมลำนารายณ์ ส่งมอบน้ำประปาของบริษัทฯ ให้กับประชาชนในตำบลนิคมลำนารายณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

  • Date 28 เมษายน 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม