สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุและตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

29 เมษายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุและตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ ณ วัดศรีอุบลจันทราราม (กม.128)

  • Date 29 เมษายน 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม