อาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนหมู่บ้านโค้งรถไฟ

ทรัพย์ทิพย์อาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ตัดหญ้าทางเข้าหมู่บ้านโค้งรถไฟ โรงเรียนโค้งรถไฟ และวัดโค้งรถไฟ วันที่ 18 ตุลาคม 2554

  • Date 18 ตุลาคม 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม