บริจาคน้ำดื่มผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อบต.ท่ามะนาว

วันที่ 27 กันยายน 2554 ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อบต.ท่ามะนาว

  • Date 27 กันยายน 2554
  • Tags โครงการด้านสังคม