โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ 2559

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ และบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ

  • Date 15 พฤศจิกายน 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม