โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรรอบๆโรงงาน

1 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมลำนารายณ์

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง และการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรด้านการเกษตรจากบริษัท สยามยนต์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร และเชิญวิทยากรชำนาญการมาให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตการปลูกมันสำปะหลัง” โดยมีพี่น้องเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในอำเภอชัยบาดาล ทั้ง 17 ตำบล ผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

  • Date 1 ธันวาคม 2559
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ