สนับสนุนโครงการเสวนาผู้สูงอายุ

6 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มโครงการเสวนาผู้สูงอายุ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยได้เรียนเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์มาตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมแจกเบี้ยยังชีพคนชรา

  • Date 6 ธันวาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม