ร่วมโครงการบริจาคโลหิตประจำปี 2559

6 ธันวาคม 2559 พนักงานบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 จัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

  • Date 6 ธันวาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม