พิธีสืบชะตาแม่น้ำป่าสักเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

9 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำป่าสัก เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  • Date 9 ธันวาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม