โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั้งหมด 7 ตำบล 1 เทศบาล ในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ตามจุดบริการเพื่อประชาชน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

  • Date 29 ธันวาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม