สนับสนุนและมอบของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
12-14 มกราคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนและมอบของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในพื้นที่เทศบาลลำนารายณ์ อบต.ลำนารายณ์ อบต.เกาะรัง อบต.บัวชุม อบต.ท่ามะนาว อบต.ศิลาทิพย์ อบต.หนองยายโต๊ะ และอบต.นิคมลำนารายณ์

  • Date 12 มกราคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม