โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 48 ปี

28 มกราคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 48 ปี

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อช.และผู้นำ อช.จังหวัดลพบุรี พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ร่วมกิจกรรม โดยมี นายกสมาคมประชาอาสาจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำ อช.ดีเด่น จำนวน 11 ราย มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนขาดแคลน จำนวน 17 ทุนสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้อีก10,000 บาท ประกอบพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมปล่อยปลา

ในการนี้พัฒนาการจังหวัดได้ฝากข้อคิดแก่ผู้นำ อช.และ อช. 5 ข้อ คือ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และกตัญญู เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้แก่บุตรหลานและคนในชุมชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมตลาดลอยน้ำลอยน้ำท่ามะนาว ณ วัดท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดลพบุรี และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะชมตลาดน้ำเลือกซื้อสินค้าราคาถูกเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

  • Date 28 มกราคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม