สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน

27 เมษายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดประชุม ปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน ของหมู่ 7 และหมู่ 8 ต.นิคมลำนารายณ์ โดยมีท่านนายอำเภอศรีชัย ตัณฑะโสภณ เป็นกำลังหลักเข้าพบปะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ พร้อมทั้ง อบต.นิคมลำนารายณ์ ยังร่วมแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นอีกด้วยค่ะ

 

  • Date 27 เมษายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม