กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ปี 2557

1.กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดบ้านโค้งรถไฟ หมู่ที่ 6 ต.นิคมลำนารายณ์
2.ถวายน้ำดื่ม และถวายจตุปัจจัยในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเนินหาด หมู่ที่ 8 ต.นิคมลำนารายณ์

  • Date 6 พฤศจิกายน 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม