มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

6 พฤษภาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ท่านนายอำเภอชัยบาดาล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ และอีกหลายหน่วยงานมอบสิ่งของช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครั้งนี้

  • Date 6 พฤษภาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม