เข้าร่วมโครงการถนนสวยเมืองสุขปลอดขยะ และปรับภูมิทัศน์

18 ตุลาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการถนนสวยเมืองสุขปลอดขยะ และปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยปลูกดอกไม้สีเหลืองถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 

  • Date 18 ตุลาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects